Пн - Пт

9:00 - 17:00

Політика конфіденційності

 

 Загальні положення

Управління даними https: // bus- service.net.ua/ (далі - «Сайт») здійснюється компанією Bus Service (далі - «Компанія»). Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі - «Політика») встановлює порядок здійснення Компанією обробки персональних даних, види збираних персональних даних, мету використання таких персональних даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даними, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних і зверну ня з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

Збір та використання персональних даних

При використанні користувачем сервісів Сайту Компанією здійснюється обробка даних користувача, а саме:

  • даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами;
  • файлів cookie;
  • ір-адреси;
  • параметрів і налаштувань інтернет-браузерів (User - agent).

Компанія збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці метою їх обробки. При відвідуванні Сайту фіксуються всі входи в систему. Інші відомості по трафіку користувача не обробляються і не зберігаються. Звертаємо Вашу увагу: Компанія обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідної виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов'язкова до надання інформація, користувач буде про це повідомлено в момент збору такої інформації. Компанія не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покаранню, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист п рсональних даних »). Компанія збирає дані про статистику відвідування сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузері користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.

Обробка персональних даних

Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатися в Базі персональних даних або в окремій таблиці Бази даних Сайту.

Цілі використання персональних даних

Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів Сайту, встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від користувача, визначення місця знаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства, надання користувачу ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.

Использование файлов cookie

Cookie - це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт. Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто вони зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie діляться на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими сайтами).

Важливо:

  • при повторному відвідуванні користувачем Сайту, дані файлів cookie оновлюються;
  • в більшості випадків, веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне збереження файлів cookie на пристрої користувача;
  • відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів і / або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, Компанія користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc. та інші. Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Сайті. Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Взаємодія Компанії з третіми особами стосовно персональних даних

Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в даній Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дію цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з чим, Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності і персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

Конфиденциальность активности субъекта персональных данных на Сайте

Сведения об активности (трафик) на Сайте пользователей, которые проходят через сеть, или электронную почту пользователя защищены в соответствии с законодательством. То есть, Компания никоим образом или способом не нарушает тайну «активности» пользователя при использовании последним сервисов Сайта.

Защита персональных данных

Компания использует общепринятые стандарты технологической и операционной защиты информации и персональных данных от потери, неправильного использования, изменения или уничтожения. Однако, несмотря на все усилия, Компания не может гарантировать абсолютную защищенность от каких-либо угроз, возникающих за пределами регулирования Компании. Компания обеспечивает применение всех соответствующих обязательств по соблюдению конфиденциальности, а также технических и организационных мер безопасности для предотвращения несанкционированного или незаконного разглашения или обработки такой информации и данных, их случайной потери, уничтожения или повреждения. Компания предоставляет доступ к информации и персональным данным только уполномоченным сотрудникам, которые дали согласие на обеспечение конфиденциальности такой информации и данных в соответствии с требованиями Компании. Распространение персональных данных без согласия субъекта персональных данных или уполномоченного им лица допускается в случаях, определенных законом, и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека.

Условия доступа к персональным данным

Порядок доступа к персональным данным третьих лиц определяется условиями согласия пользователя, предоставленного владельцу персональных данных на обработку этих данных, или в соответствии с требованиями закона. Пользователь имеет право на получение любых сведений о себе у любого субъекта отношений, связанных с персональными данными, при условии указания фамилии, имени и отчества, места проживания (места пребывания) и реквизитов документа, удостоверяющего физическое лицо, подающее запрос, кроме случаев, установленных законом. Доступ пользователя к данным о себе осуществляется бесплатно. Отсрочка доступа пользователя к своим персональным данным не допускается. Отсрочка доступа к персональным данным третьих лиц допускается в случае, если необходимые данные не могут быть предоставлены в течение тридцати календарных дней со дня поступления запроса. При этом общий срок решения вопросов, затронутых в запросе, не может превышать сорока пяти календарных дней. Уведомление об отсрочке доводится до сведения третьего лица, подавшего запрос, в письменной форме с разъяснением порядка обжалования такого решения. Решение об отсрочке или отказе в доступе к персональным данным может быть обжаловано к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или через суд.

Права субъекта персональных данных

Компания доводит до Вашего сведения информацию о Ваших правах как субъекта персональных данных, которые урегулированы Законом Украины «О защите персональных данных», а именно:

1) знать об источниках сбора, местонахождении своих персональных данных, цели их обработки, местонахождении или местожительстве (пребывании) владельца или распорядителя персональных данных или предоставить соответствующее поручение относительно получения этой информации уполномоченным им лицам, кроме случаев, установленных законом;
2) получать информацию об условиях предоставления доступа к персональным данным, в частности, информацию о третьих лицах, которым передаются персональные данные;
3) на доступ к своим персональным данным;
4) получать не позднее, чем за тридцать календарных дней со дня поступления запроса, кроме случаев, предусмотренных законом, ответ о том, обрабатываются ли персональные данные, а также получать содержание таких персональных данных;
5) предъявлять мотивированное требование владельцу персональных данных с возражением против обработки своих персональных данных;
6) предъявлять мотивированное требование относительно изменения или уничтожения своих персональных данных любым владельцем и распорядителем персональных данных, если эти данные обрабатываются незаконно или являются недостоверными;
7) на защиту своих персональных данных от незаконной обработки и случайной потери, уничтожения, повреждения в связи с умышленным сокрытием, непредоставлением или несвоевременным их предоставлением, а также на защиту от предоставления сведений, которые являются недостоверными или позорят честь, достоинство и деловую репутацию физического лица;
8) обращаться с жалобами на обработку своих персональных данных к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека или в суд;
9) применять средства правовой защиты в случае нарушения законодательства о защите персональных данных;
10) вносить оговорки относительно ограничения права на обработку своих персональных данных во время предоставления согласия;
11) отозвать согласие на обработку персональных данных; 12) знать механизм автоматической обработки персональных данных; 13) на защиту от автоматизированного решения, которое имеет правовые последствия.

Для обновления, получения доступа, внесения изменений, блокировки или удаления своих персональных данных, отзыва согласия на обработку персональных данных, которое Вами предоставлено Компании согласно этой Политике, или в случае наличия каких-либо замечаний, пожеланий или претензий относительно Ваших персональных данных, которые обрабатываются Компанией, пожалуйста, обращайтесь в Компанию: по электронной почте на admin@bus-service.net.ua

Изменение Политики

В эту Политику периодически и без предварительного уведомления пользователя об этом могут вноситься изменения и дополнения, в том числе, при изменении требований законодательства. В случае внесения существенных изменений в эту Политику Компанией будет размещено сообщение на Сайте и указан срок вступления этих изменений в силу. Если в течение указанного срока Вы не откажетесь от их принятия в письменной форме, это будет означать, что Вы соглашаетесь с соответствующими изменениями Политики. Просим время от времени пересматривать Политику для того, чтобы быть в курсе любых изменений или дополнений.